برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

mmpi مقیاس

تست mmpi

دانلود پرسشنامه mmpi فرم کوتاه و بلند

مقیاس منیسوتا المتعدد الأوجه للشخصیة(Mmpi)

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mqys_mnyswt_lmtdd_lwjh_llshkhsymmpi_1.pptx
مقیاس منیسوتا المتعدد الأوجه للشخصیة(mmpi) … مقیاس
عدم الإجابة ویرمز له ( ؟ ) لا یشکل مقیاسا بعینه وإنما مجموع عدد الفقرات
التی ترکها المفحوص دون إجابة وتلک التی أجاب عنها بخیارین .