برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نمونه قرارداد شراکت خرید خودرو

قرارداد شراکت

دانلود نمونه قرارداد شراکت word

قرارداد مشارکت خودرو (بسیار مهم)+ نکات نمونه شراکت نامه …

https://rokla.ir
لازم است اطلاعات کاملی از تمامی اشخاصی که در نمونه قرارداد شراکت خودرو حضور دارند، در این بخش نوشته شود. اگر شخص حاضر در نمونه قرارداد مشارکت خودرو ، شخص حقیقی باشد اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس در قرارداد ثبت می‌شود.

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه …

https://www.solh.ir
نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو ) ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند
………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از
……………کدملی …………………….. متولد …………..
ساکن ………………………………………………..

قرارداد شراکت خودرو | رکلا

https://rokla.ir
نمونه قرارداد شراکت خودرو همان قراردادی است که باید بین شما و طرف دیگر، تنظیم و امضا شود. لازم به ذکر است که این قرارداد برای مشارکت و همکاری تنظیم شده است و اگر تصور شما از قرارداد شراکت، مالکیت مشاع طرفین بر خودرو است شما باید مبایعه نامه تنظیم کنید.

نمونه قرارداد مشارکت خودرو + نکات مهم حقوقی شراکت

https://vindad.com
۲- همانند تمامی قراردادها مشارکت ضرورت دارد تا مشخصات متعاقدین و اشخاص درگیر در قرارداد مشارکت خودرو، ذکر شود. به عنوان نمونه در صورتی که شخص حقیقی طرف قرارداد باشد مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس بایستی در قرارداد درج گردد. بخوانید

نمونه قرارداد شراکت

sharikyab.org
ماده۱- موضوع قرارداد
عبارت است از مشارکت (شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم
شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه
ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/………………. ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.
مکان اجرای قرارداد: ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

قرارداد شراکت نمایشگاه خودرو | فروشگاه فایلهای دیجیتال

https://digifilestore.ir
مفاد قرارداد شراکت نمایشگاه خودرو معرفی طرفین قرارداد ذکر سِمَت حقوقی متعاملان. (وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً، ولایتاً، فضولتاً) موضوع قرارداد اسناد و مدارک فنی (در صورت نیاز) نحوه تقسیم سود حاصل از شراکت مدت زمان قرارداد آورده شرکا و مقدار سهم هر یک تعریف و تعیین شروط و تعهّدات طرفین تعیین محل و چگونگی جبران خسارت. تعیین مرجع حل اختلاف.

تنظیم قرارداد شراکت + نمونه قرارداد شراکت | شهرداد⚖️

https://shahrdaad.com
ماده ۵ تنظیم قرارداد شراکت – سرمایه و مبلغ کل قرارداد
کل سرمایه این مشارکت مبلغ …………………… ریال است که تماماً و نقداً و
بالمناصفه و بالنسبت سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر
پرداخت گردیده است. شریک اول خانم/ آقای ……………. فرزند ……………. به شماره
شناسنامه ……………. مبلغ به عدد ……………. ریال به حروف
………………………………………………………………. ریال سهیم شده است.

نمونه قرارداد شراکت | وکیل حقوقی

https://vakilhoghoghi.ir
تمامی قراردادهای شراکت میان دو نفر شامل تعهداتی ‌است که آنها در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص‌کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است. ما چند نمونه قرارداد شراکت بین دو نفر که پرکاربرد است را بیان می‌کنیم. نمونه قرارداد شراکت کاری بین دو نفر در مغازه

دانلود رایگان مجموعه نمونه قرارداد ها

https://etarh.com
دانلود رایگان مجموعه نمونه قرارداد ها قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و …

دانلود رایگان مجموعه 300 نمونه قرارداد با فرمت ورد | پروژه ها

https://www.prozheha.ir
سایت
پروژه ها گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل:
قوانین حقوقی، تجاری، اداری، بازرگانی، بین المللی برای بستن قرادادهای
داخل و یا خارج از کشور را به صورت رایگان برای شما فراهم نموده است.