برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

متن قرارداد شراکت در شرکت

قرارداد شراکت

دانلود نمونه قرارداد شراکت word

نمونه قرارداد شراکت

sharikyab.org
ماده۱- موضوع قرارداد
عبارت است از مشارکت (شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم
شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه
ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/………………. ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.
مکان اجرای قرارداد: ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

نمونه قرارداد شراکت – عدالت سرا – قرارداد شراکت در راه …

https://edalatsara.com
ماده ۹- تقسیم و سود و زیان شراکت. هر یک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه …

قرارداد شراکت کاری و نکات مهم قرارداد شراکت بین دو نفر …

https://vindad.com
با انعقاد قرارداد شراکت‌نامه تجاری شرکتی در راستای آن تشکیل می‌شود که مدیرانی از بین خود شرکا وظیفه هدایت شرکت را بر عهده می‌گیرند. نحوه تعیین مدیران شرکت به این صورت است که شرکا و یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند مدیرانی را از بین خودشان انتخاب می‌کنند که این مدیران از زمان تشکیل شرکت تا انحلال شرکت در این سمت باقی می‌مانند.

قرارداد شراکت کاری بین دو نفر و سه نفر ️ (خیلی مهم!) و …

https://rokla.ir
بر همین اساس، اگر طرفین قرارداد شراکت
کاری یا یکی از آن‌ها، شخص حقیقی (انسان) است باید نام و نام خانوادگی
ایشان، شماره ملی، شماره شناسنامه، نشانی و تلفن نوشته شود و اگر همه یا
حداقل یک شخص از طرفین قرارداد، شخص حقوقی است باید نام آن، شماره ثبت، کد
اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده امضا کننده قرارداد و سمت ایشان در متن قرارداد نوشته شود.

شراکت نامه مغازه (مهم!) و نمونه قرارداد مشارکتی و شراکت …

https://rokla.ir
لازم است موضوع شراکت نامه برای کار در مغازه و نوع کار به طور صریح و روشن بیان شود. تا طرفین بتوانند با آگاهی کامل از فعالیت مغازه اقدام به بستن قرارداد و همکاری کنند. می‌توان گفت که این بخش از قرارداد اهمیت زیادی دارد. زیرا دقیقا مشخص می‌کند که قرار است چه اتفاقی میان طرفین قرارداد محقق شود. 3- زمان و مکان در فرم شراکت نامه مغازه

تنظیم قرارداد شراکت + نمونه قرارداد شراکت | شهرداد⚖️

https://shahrdaad.com
ماده ۵ تنظیم قرارداد شراکت – سرمایه و مبلغ کل قرارداد
کل سرمایه این مشارکت مبلغ …………………… ریال است که تماماً و نقداً و
بالمناصفه و بالنسبت سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر
پرداخت گردیده است. شریک اول خانم/ آقای ……………. فرزند ……………. به شماره
شناسنامه ……………. مبلغ به عدد ……………. ریال به حروف
………………………………………………………………. ریال سهیم شده است.

8 نمونه قرارداد شراکت کاری برای مشاغل مختلف – انگیزه

https://angize.com
نمونه قرارداد شراکت کاری بین سه نفر: قرارداد مشارکت بین ۳نفر کلام آخر در ثبت و امضای قراردادها باید بسیار دقیق و محتاط باشید، زیرا هر لفظی که در متن قرارداد باشد، شما نسبت به آن متعهد می‌شوید. همچنین، چنانچه با مباحث حقوقی و قانونی آشنایی چندانی ندارید، برای ثبت قرارداد از یک وکیل کمک بگیرید و قراردادهای خود را در مکان‌های معتبر ثبت کنید.

نمونه قرارداد مشارکت – همکاری – سرمایه گذاری

https://www.dadgaranlawfirm.com
2-1- سرمایه نقدی. 2-2- سرمایه غیر نقدی. 1- 50 درصد خرید کل دستگاه ها مطابق لیست پیوست شرکت نامه. 2- 50 درصد کلیه هزینه های راه اندازی مطابق لیست پیوست شرکت نامه. 3- انجام تشریفات گمرکی و پروسه ترخیص …

نکات حقوقی در مورد شراکت در کار + نمونه قرارداد مشارکت در کار – وکیل تاپ

https://vakiltop.com
ج-میزان آورده: در متن قرارداد
باید میزان آورده واضح مشخص شود؛ اگر شریکی آورده اش به صورت وجه باشد یا
وسیله ای مانند خانه یا ماشین و.آورده باشد باید مشخص شود چه مقدار است و
یا ممکن است برخلاف اشخاصی که آورده مالی دارند شخصی تخصص و زمانش به عنوان
آورده در شراکت باشد مانند شراکت در یک مرکز مکانیکی ماشین های خارجی که یک نفر آورده اش مال برای کرایه …

قرارداد شراکت و شرایط آن – انواع مشارکت مدنی

https://www.heyvalaw.com
این سری از قراردادها، ذیل قرارداد شراکت مدنی قرار می گیرند. به موجب ماده 571 قانون مدنی ، قرارداد
مشارکت مدنی، یعنی دو یا چند شخص، آورده‌ های نقدی و غیر نقدی خودشان را
که به آن سهم‌ الشرکه نیز گفته می‌ شود، با یکدیگر به نحو مشاع و با هدف
کسب سود ادغام کنند. منظور از شخص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است.