برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

قرارداد مشارکت در تولید نفت

قرارداد شراکت

دانلود نمونه قرارداد شراکت word

قرارداد نفتی مشارکت در تولید ؛ قرارداد مهم صنعت نفت

https://vindad.com
قرارداد نفتی مشارکت در تولید یک قرارداد مشارکت متدوال در صنعت نفت است، ولی به نظر می‌رسد عنوان این قرارداد، ناظر به ماهیت آن نیست. علت این امر آن است به عقیده برخی قرارداد نفتی مشارکت در
تولید، راهکاری برای خرید خدمات است و پرداخت بخشی از تولید، ناظر به ادای
تعهد است اما از واژهٔ مشارکت، تحقق نوعی حق عینی به ذهن متبادر می‌شود.

نمونه قرارداد مشارکت در تولید

https://www.bargozideha.com
قراردادهای مشارکت در تولید نفت بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC) قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».

قرارداد مشارکت در تولید

ensani.ir
مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی …

قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir
اعمال این اصول بر قراردادهای نفتی بیع متقابل و مشارکت ‌در‌ تولید نشان می‌دهد که هزینه‌های مبادلاتی قرارداد بیع متقابل بیشتر از مشارکت ‌در‌ تولید است؛ همچنین قرارداد بیع متقابل همگرایی مطلوبی میان منافع کارفرما و پیمانکار ایجاد نمی‌کند و این امر موجب کاهش سودهای ناشی از همکاری می‌گردد.

انواع قرارداد های نفتی | قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز

https://esklawfirm.com
افزون بر قراردادهای «مشارکت در تولید» که امروزه سیستم رایج در پروژه‌های نفتی محسوب می‌شوند، گسترش نظارت دولت میزبان بر بهره‌برداری از منابع نفت و گاز به ایجاد قراردادهای خدماتی توأم با خطر یا خطرپذیر منجر شد. در این نوع قراردادها، پیمانکار، خدمات مربوط به اکتشاف و تولید میدان نفتی مشخص را در مقابل دریافت حق‌الزحمه تعیین‌شده، به عهده می‌گیرد.

ابهامات قرارداد‌های جدید شبه مشارکت در تولید در مخازن نفت و گاز

https://www.pogc.ir
اندیشکده اعتلای صنعت نفت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) همزمان با تصویب قانون جدید وزارت نفت و امکانپذیر شدن عقد قراردادهای شبه مشارکت در تولید برای توسعه میادین نفت و گاز ایران تحلیلی درباره ابهامات این نوع از قراردادها ارائه کرده است که مرور آن همزمان با اولین پیشنهاد قراردادهای شبه مشارکت در تولید در تاریخ پس از انقلاب ایران به شرکتهای …

سرمایه‌گذاری مشارکتی دولتی_ خصوصی برای استخراج نفت

https://donya-e-eqtesad.com
«قرارداد مشارکت در تولید» یکی از انواع قراردادهای نفتی است که در آن شرکت نفتی بینالمللی (ioc) تمام هزینههای اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسکهای موجود در این فرآیند بر عهده میگیرد و در صورت موفقیت استخراج نفت میتواند هزینههای خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد …

محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با …

icmstudy.ir
یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایهگذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی میباشد که میتوان با ارزیابی و مقایسه انواع قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیهسازی نموده و پس از تبیین مسأله …

محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با …

https://icmstudy.ir
نتایج نشان میدهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیعمتقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینههای سرمایهای و حق الزحمه در کوتاهترین زمان ممکن، میباشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در

مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

https://journals.atu.ac.ir
تحول بعدی در نظام قانونی و قراردادهای نفتی ایران تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 موسوم به قانون نفت 1390 است. این قانون نیز که همانند سلف خود، قانون نفت 1366، از ورود به جزئیات و شرایط قراردادهای نفتی خودداری کرده است، بیشتر ناظر نهادها و قواعد اداری و شکلی مربوط به نفت است.