برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

قرارداد مشارکت آموزشگاه

قرارداد شراکت

دانلود نمونه قرارداد شراکت word

مجوزهای قانونی شراکت در آموزشگاه و قراردادهای مورد نیاز آن …

https://vindad.com
یکی از قراردادهای پرکاربرد در مشارکت مدنی ، قرارداد شراکت در آموزشگاه است. اما قبل از تنظیم آن چند نکته مهم وجود دارد که در هنگام عقد باید به آن‌ها توجه کرد: ۱. در اولین قدم باید موضوع مشارکت که همان شراکت در آموزشگاه است و همچنین نحوه مشارکت مشخص شود. ۲. حتما مشخصات شرکا در قرارداد ذکر شود. ۳.

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا – سایت قرارداد

https://gharardad.org
قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد. ماده ۹-تفکیک پذیری

نمونه قرارداد ارایه خدمات آموزشی (برگزاری کارگاه یا دوره …

https://cyber-law.ir
قرارداد مشارکت شرکاء یا سهام داران (sha) قرارداد طراحی سایت و اپلیکیشن (اندروید و ios) … قــرارداد آمـوزشگــاه هــا این قرارداد براساس مفاد ماده 10 و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …

قرارداد آموزشگاه کنکور و فرم قرارداد آموزشگاه کنکور برای متقاضیان و استادان

https://rokla.ir
قرارداد شراکت با توافق کارفرما و آموزشگاه کنکور، تنظیم و امضا می‌شود. تنظیم قرارداد مشارکت و تعیین شرایط آن مطابق با ماده 10 قانون مدنی است. آموزشگاه
کنکور و استاد پس از تنظیم و امضای قرارداد، شریک کاری یکدیگر محسوب
می‌شوند و به همین جهت، سود و زیان حاصل از برگزاری کلاس کنکور نیز میان
آن‌ها تقسیم می‌شود.

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی) – سایت قرارداد

https://gharardad.org
پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از طی نیمی از مدت زمان دوره آموزشی و تایید مدیر مرکز. پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشی، ارزیابی آن و تایید مدیر مرکز. ماده ۴-تعهدات مدرس: شرایط عمومی قرارداد و کلیه مقررات حاکم و جاری دانشگاه جزء لاینفک این قرارداد بوده، رعایت آنها الزامی است. برگزاری دوره آموزشی طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از طرف مرکز.

قرار داد برگزاری دوره آموزشی :: نمونه قرارداد در راهکار مدیریت

mgtsolution.com
هر یک از طرفین قرارداد
این حق را خواهند داشت که در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل پس از تذکر
کتبی به وی در صورت عدم اقدام در ظرف 1 ماه ، به طور یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

قرارداد همکاری آموزشی و مربیگری

https://www.bargozideha.com
هیئت
وزیران در جلسه 10/10/1393 بنا به پیشنهاد شماره 87333 مورخ 11/5/1393
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون
تعیین تکلیف استخدامی مربیان حقالتدریس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به
رسمی و پیمانی -مصوب 1391-، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر
تصویب کرد:آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان …

نمونه از قراردادهای مشارکت خصوصی بین اشخاص – وکیل پرس

vakilpress.com
۱- شرکاء متعهد به همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت
در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.. ۲- شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری
مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین. ۳- شرکاء متعهد به تمرکز عملیات
ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور. ۴- شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

https://www.solh.ir
1- مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت مدنی در مدت مرقوم. 2- افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانک های کشور بنام طرفین. 3- تمرکز عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور. 4- تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

قرارداد شراکت آرایشگاه + نمونه قرارداد مشارکت سالن زیبایی + شراکت در …

https://rokla.ir
نمونه قرارداد مشارکت
در آرایشگاه باید دارای توضیحات کاملی در زمینه نحوه تقسیم درآمد و سود
حاصل از کار سالن باشد. در اینجا، درصد و میزان سهم هریک از طرفین از سود و
زیان شراکت نوشته می‌شود. در ادامه باید حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مشخص شود. همچنین شروط خاص هر کدام را مشخص کنید و انتظارات دو طرف از یکدیگر مشخص شود.